Herkomst van de Engelse Cocker Spaniel

Oorspronkelijk kwamen alle Spaniels voor onder één naam: Spaniels.Mr James Farrow

Rond 1800 werd voor het eerst melding gemaakt van een ‘Cocker
Spaniel’, die zijn naam vermoedelijk dankt aan de jacht op de
woodcock (houtsnip).

Grondlegger van het ras is Mr James Farrow,

wiens reu Obo als stamvader van de Cocker Spaniel beschouwd kan
worden. Het ras werd in 1902 in Engeland erkend.

OboTed Obo

Ted Obo
.Stamvader Obo

Mr James Farrow
Mr James Farrow op latere leeftijd.
Hij wordt beschouwt als grondlegger van de Engelse Cocker Spaniel.